Werkwijze

Ergotherapie de Verandering is gespecialiseerd in:

Psychosomatische (ergo)therapie

Tijdens deze 2 jarige post HBO heb ik diverse interventies en behandeltechnieken mogen leren. Hierdoor ben ik gespecialiseerd in ALK, stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid en -pijn. Denk aan:

  • Diverse ontspanning- en ademhalingstechnieken
  • Diverse coaching en educatietechnieken
  • Diverse communicatietechnieken 
  • …… En nog veel meer!

belasting en belastbaarheid

In de dagelijkse praktijk is het een verzamelnaam voor allerhande instrumenten of interventies. In de behandeling wordt getracht om een juiste balans te vinden tussen de belasting (wat men doet) en de belastbaarheid (wat men aan kan).

 

Daarnaast heb ik hiervoor nog verdieping gevolg op gebied van:

  • De polyvangaaltheorie
  • Vrouwengezondheid: vrouwen en hormonen
  • Slaapproblematiek

Re-integratie naar werk

Re-integreren is topsport. Zodra je iets kunt leg je de lat weer wat hoger. En dat zonder ‘overtraind’ te raken.

Hierbij gaat het er niet alleen om hoeveel je doet, maar ook hoe je dat doet, wat je doet, wanneer en waar je dit doet. En natuurlijk moet je de spelregels kennen.

Ergotherapeuten zijn als geen andere beroepsgroep in staat om vanuit (para)medisch perspectief het handelen op te bouwen. Hierbij hebben zij zowel oog voor de persoon, als voor de taken en de omgeving in breedste zin van het woord.

Voor meer informatie kijk op:

 www.wahw.nl

Sensorische integratie (Prikkelverwerking):

-Asitt-protocol

Sensorische integratie betekent dat de informatie van alle zintuigen
goed verwerkt wordt in de hersenen, zodat je adequaat kunt handelen.

ASITT is een intake en behandelprotocol voor volwassenen
waarbij er sprake is van een sensorische integratie stoornis.

Voor meer informatie kijk op: www.asitt.nl

Epiphora methode

De Epiphora Methode is een zelfgenezingsmethode, die bepaalde houdings- en bewegingstechnieken een tekort aan bloedaanvoer in je hersenen opheft. 

Daarnaast draagt het bij aan een verbetering t.a.v. ontspanning, ademhaling en prikkelverwerking. 

Voor meer informatie kijk op: www.epiphoramethode.nl

ACT (Accaptance and commitment therapie)

ACT is een therapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de zowel mentale als fysieke problemen die iemand tegenkomt. Het ontdekken en investeren in jouw waarden in het dagelijks leven.  ” Van klacht naar veerkracht”. Voor meer informatie kijk op: www.actinactie.nl

Mindfulness

Na mijn studie als basis Mindfulness trainer bij het Radboudumc expertisecentrum voor Mindfulness, neem ik de basis principes hiervan mee in mijn ergotherapeutische behandeling.

Mindfulness zorgt voor vergroting van bewustwording en het leren uitvoeren van activiteiten in het hier en nu met als gevolg meer rust en geluk.

reattach-therapie

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de affect regulatie en het activeren van persoonlijke groei.

Voor meer informatie kijk op: www.reattachacademy.com

Ergonomische principes

Een breed scala van ergonomische principes kunnen worden toegepast.

Graded acitivty

Het geleidelijk aan en strategisch opbouwen van activiteiten en het activiteitenniveau.

Observaties van activiteiten

Observaties van activiteiten, met als gevolg bewustwording, tips en adviezen voor blijvende verandering.

Activiteitenweger

De Activiteitenweger geeft u een meetbare richtlijn voor het optimaal indelen van uw dag of week. Het werken met de Activiteitenweger zet o.a. aan tot het maken van keuzes en het praktisch creëren van balans.

Onze werkwijze

Gezondheid is afhankelijk van zowel ons lichamelijk als mentaal functioneren. Bij ergotherapie de verandering kijk ik holistisch en breder dan uw probleem en klachten. Het verlichten van en leren omgaan met uw klachten en daarnaast worden ook de mogelijkheden buiten uw klachten bekeken. 


Ik vind het belangrijk dat de dagindeling en de activiteiten die u doet bij uw persoonlijk aansluiten, zowel op het mentale als het lichamelijke vlak. Ik hanteer dan ook in mijn behandeling de nieuwe gezondheidsdefinitie: 


‘Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven’


De ergotherapeutische behandeling is net als bij positieve gezondheid, niet alleen maar gericht op genezing. De behandeling richt zich juist ook op het leren omgaan met omstandigheden door een ziekte of beperking, opdat de ’gewone’ dagelijkse activiteiten in leven en werk mogelijk blijven.

Het gebruikelijke behandelproces

qode-np-item
1
Intake en onderzoek
qode-np-item
2
Doelen
qode-np-item
3
Behandeling en advies dagelijks handelen
qode-np-item
4
Evaluatie en afronding

Het belang van samenwerking

U zal als individu psychosomatisch in kaart worden gebracht en aansluitend individueel behandeld worden, zo nodig nog in samenwerking met andere disciplines zoals fysiotherapie of uw psycholoog. Als psychosomatisch therapeut geloof ik in de kracht van samenwerking zowel met u als de overige hulpverlening die u mogelijk krijgt.

Bijvoorbeeld: Mark heeft sinds enkele jaren last van Reuma. Geleidelijk aan durft Mark bepaalde bewegingen niet meer te maken, waardoor fietsen en klussen steeds meer wordt vermeden.

Ook merkt Mark dat hij minder activiteiten doet, feestjes vaker afzegt en te moe is na zijn werk om in de avond nog naar zijn voetbalclub te gaan.


Door de fysiotherapeut wordt Mark zijn kracht en conditie vergroot en durft hij weer optimaal te bewegen. Tijdens de ergotherapie is Mark samen met de ergotherapeut gaan fietsen en is er gekeken naar een balans in de dagindeling. Ook kreeg Mark tips om zo efficiënt mogelijk met zijn energie om te gaan, waardoor hij in de avond nog naar zijn voetbalclub kan. De kwaliteit van leven van Mark is vergroot.