Werkwijze

Onze werkwijze

Gezondheid is afhankelijk van zowel ons lichamelijk als mentaal functioneren. Bij ergotherapie de verandering kijk ik holistisch en breder dan uw probleem en klachten. Het verlichten van en leren omgaan met uw klachten en daarnaast worden ook de mogelijkheden buiten uw klachten bekeken. 


Ik vind het belangrijk dat de dagindeling en de activiteiten die u doet bij uw persoonlijk aansluiten, zowel op het mentale als het lichamelijke vlak. Ik hanteer dan ook in mijn behandeling de nieuwe gezondheidsdefinitie: 


‘Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven’


De ergotherapeutische behandeling is net als bij positieve gezondheid, niet alleen maar gericht op genezing. De behandeling richt zich juist ook op het leren omgaan met omstandigheden door een ziekte of beperking, opdat de ’gewone’ dagelijkse activiteiten in leven en werk mogelijk blijven.

Therapie kan o.a. gericht zijn op:

Ontspanningstechnieken

Het aanleren van ontspanningstechnieken voor zowel tijdens activiteiten als tijdens rustmomenten.

Mindfulness

Mindfulness zorgt voor vergroting van bewustwording en het leren uitvoeren van activiteiten in het hier en nu met als gevolg meer rust en geluk.

Coaching & educatie

Het begrijpen van uw klachten is van belang om uw aanpassingsvermogen te vergroten.

uw belasting en belastbaarheid

Onder belastbaarheid verstaan we dat wat u kunt doen. Met belasting bedoelen we wat u wil en/of moet doen. Het is prettig als belasting en belastbaarheid met elkaar in evenwicht zijn.

Activiteitenweger

Het invullen van tijdschrijflijsten om inzicht te krijgen in uw dagelijkse activiteiten.

Graded acitivty

Het geleidelijk aan en strategisch opbouwen van activiteiten.

Ergonomische principes

Een breed scala van ergonomische principes kunnen worden toegepast.

Bewustwording

Creëren van bewustwording tijdens de uitvoering van activiteiten met als doel verandering en verbetering van de uitvoering van deze activiteiten.

Observaties van activiteiten

Observaties van activiteiten, met als gevolg tips en adviezen voor verbetering.

werkopbouw en werkplekadvies

Begeleiding voor werkopbouw en werkplekadvies, onder andere: effectieve werkopbouw en werkindeling voor optimale productiviteit.

Prikkelverwerking-Asitt-protocol

Adviezen in het dagelijks leven om overprikkeling te voorkomen en / of te verminderen. 

Voor meer informatie kijk op: https://asitt.nl/asitt-cursus/

reattach-therapie

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de affect regulatie en het activeren van persoonlijke groei.

Voor meer informatie kijk op: https://reattachacademy.com/

Het gebruikelijke behandelproces

qode-np-item
1
Intake en onderzoek
qode-np-item
2
Doelen
qode-np-item
3
Behandeling en advies dagelijks handelen
qode-np-item
4
Evaluatie en afronding

Het belang van samenwerking

U zal als individu psychosomatisch in kaart worden gebracht en aansluitend individueel behandeld worden, zo nodig nog in samenwerking met andere disciplines zoals fysiotherapie of uw psycholoog. Als psychosomatisch therapeut geloof ik in de kracht van samenwerking zowel met u als de overige hulpverlening die u mogelijk krijgt.

Bijvoorbeeld: Mark heeft sinds enkele jaren last van Reuma. Geleidelijk aan durft Mark bepaalde bewegingen niet meer te maken, waardoor fietsen en klussen steeds meer wordt vermeden.

Ook merkt Mark dat hij minder activiteiten doet, feestjes vaker afzegt en te moe is na zijn werk om in de avond nog naar zijn voetbalclub te gaan.


Door de fysiotherapeut wordt Mark zijn kracht en conditie vergroot en durft hij weer optimaal te bewegen. Tijdens de ergotherapie is Mark samen met de ergotherapeut gaan fietsen en is er gekeken naar een balans in de dagindeling. Ook kreeg Mark tips om zo efficiënt mogelijk met zijn energie om te gaan, waardoor hij in de avond nog naar zijn voetbalclub kan. De kwaliteit van leven van Mark is vergroot.