hulp bij Chronische pijn en vermoeidheid

Pijn – en vermoeidheidsklachten hebben voor de meeste mensen invloed op hun dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven. Vaak weten we niet goed hoe we hiermee om moeten gaan en willen we soms meer dan goed voor ons is. 

 

Psychosmatische ergotherapie ondersteunt je op verschillende vlakken zoals:


  • Praktische (ergonomische adviezen)
Pijn-of vermoeidheidsklachten kunnen ervoor zorgen dat je wordt belemmerd in je dagelijkse activiteiten in en rondom huis. Een observatie door een ergotherapeut kan bijvoorbeeld nieuwe inzichten brengen door de activiteit te vereenvoudigen of zo nodig hulpmiddelen in te zetten.

  • Chronische pijn – en vermoeidheidseducatie

Educatie over jouw klachten is van belang, om ervoor te zorgen dat je op een passende wijzen met je klachten om kan gaan. Het begrijpen van jouw klachten en door deze samen in kaart te brengen, kunnen er voor jou individuele adviezen worden opgesteld. 

  • Begeleiding bij het creëren van balans

Het creëren van balans vinden we vaak lastig. Een ergotherapeut ondersteunt bij het maken van passende keuzes en helpt je om deze ook in de praktijk geleidelijk aan, eigen te maken.


Ook kan het aanleren van ontspanningstechnieken die bij jouw passen, helpen om anders met je klachten om te gaan.

Denk hierbij aan:

– Mindfulness 

– Epiphora methode: https://www.epiphoramethode.nl/

Praktijkvoorbeeld: 

Anne is moeder van drie kinderen en werkt part-time als receptioniste. Sinds ze weet dat ze ME (Myalgische encefalomyelitis) heeft is het iedere dag een gevecht om haar dagelijkse taken af te krijgen, of lukt dit niet meer zoals ze gewend was. Hierdoor worden vaak de hobby’s die ze in de avond deed niet meer gedaan en Anne merkt dat ze uit balans raakt. Zelfs het voorlezen voor de kinderen wat ze altijd zo leuk vond, voelt nu als een belasting.


Middels de activiteitenweger is haar dagindeling in kaart gebracht en door passende adviezen kan ze haar energie beter over de dag verdelen. Hierdoor kan Anne in de avond toch nog gaan zwemmen. Ook ervaart ze dat ze weer kan genieten van de kleine dingen, zoals het voorlezen van haar kinderen.