Ondersteuning bij lichte depressie

Wanneer je last heeft van depressieve klachten, is het vaak lastig om nog je dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het huis opgeruimd houden, structuur aanbrengen en naar je werk gaan is opeens een vrijwel onmogelijke opgave geworden.

Het bewust afwisselen van inspanning en ontspanning helpt je lichaam om je hormoonbalans te herstellen. Dit geldt ook voor om de twee á drie uur eten en een vast dag en nachtritme aanhouden. Inclusief rituelen die je helpen om bewust op te staan en te gaan slapen. 
Regelmaat zorgt voor de afbraak van stresshormonen en de aanmaak van rust- en gelukstofjes.  Mogelijk klinkt dit logisch maar ook makkelijker gezegd dan gedaan. 

Naast psychische hulp van uw psycholoog kan het prettig zijn om samen met een ergotherapeut te werken aan een passende dagindeling.  Coaching en praktische adviezen kunnen ondersteunen om je dagelijkse activiteiten toch gedaan te krijgen.

Naast energiemanagement kunnen ook de volgende behandeltechnieken ondersteunen en versterken:

-Mindfulness

-ACT (Acceptance and commitment therapy)

-Reattach therapie: https://reattachacademy.com

Praktijkvoorbeeld: 

Simone heeft de laatste tijd veel voor haar kiezen gehad. Een nieuwe baan, recente scheiding met als gevolg een verhuizing. Ze is in een depressie geraakt en heeft moeite om haar bed uit te komen. Persoonlijke verzorging was voor Simone altijd belangrijk en ze ging graag met vriendinnen op stap. Door de depressie heeft ze geen zin meer om activiteiten te ondernemen en zorgt ze minder goed voor zichzelf. 

Ze is bij een psycholoog onder behandeling gegaan en merkt dat dit haar helpt voor de verwerking en het doorbreken van haar negatieve gedachtes.


Doordat ze veel van zichzelf moet in haar hoofd wat nu niet lukt, veroorzaakt dit stress. Simone is geneigd om grootst te denken in haar activiteiten. Het ”alles of niets principe” genoemd. Er is daarom bij de ergotherapie een weekstructuur gemaakt die voor haar haalbaar is. De behandeling richt zich op wat in het hier en nu wel kan en past bij Simone haar activiteitenniveau. Samen hebben we grotere activiteiten opgedeeld, waardoor ze er minder tegenop ziet en toch doelen bereikt.

Ondanks dat de meeste activiteiten voor Simone voelen als een energievreter is er samen onderzocht van welke taken ze dan tóch energie krijgt. Ook het aanleren van ontspanningsoefeningen helpt Simone in haar kracht te staan.