Ondersteuning en advies bij arbeidsgerelateerde klachten

Ergotherapie bij arbeidsgerelateerde klachten is bewezen effectief. Onder andere doordat het werkhervatting kan versnellen en uitval kan voorkomen. Ergotherapie de verandering helpt mensen vanuit een holistische visie, de juiste balans te vinden tussen persoonlijke capaciteiten, de rollen in hun leven en de eisen die het werk stelt. 

Het vak ergotherapie is één van de weinige disciplines die de relatie tussen de medische conditie van de werknemer, de psychosociale status en de werkzaamheden begrijpt.De werkwijze is vooral concreet en praktisch.
Door goed te luisteren en te observeren, stellen we vast welke aanpassingen of mogelijkheden er zijn om optimaal te functioneren op uw werk.


Dit kunnen wij bieden aan mensen die last hebben van arbeidsgerelateerde klachten:

– Werkplekonderzoek en advies
– Coaching: zo nodig op de werkplek begeleiden bij het in praktijk    brengen van de adviezen

– Voorlichting en advies: aan u en zo nodig aan werknemer,   werkgever en collega’s
– Coördinatie: tussen werknemer, werkgever en andere betrokken    organisaties
– Re-integratie: begeleiding bij de terugkeer naar werk;
– Ergonomische aanpassingen: kosteloos hulpmiddelen uitproberen op de werkplek (b.v. aangepaste toetsenborden, muizen of bureaustoel)