Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Uw eigen risico is hierbij echter wel van toepassing. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering.U heeft geen verwijzing nodig
voor ergotherapeutische behandeling zowel op de praktijk als aan huis. Voor de kosten wanneer u of nog niet door uw eigen risico heen bent of meer dan 10 uur therapie wil ontvangen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard help ik u graag om te achterhalen hoe u bent verzekerd. Behandelingen worden meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.